Korsholmanpuistikko • 65100 • Vaasa
+358(0)45 106 0930
info@feelsafe.fi

FeelSafe

Turvallisuuspalvelut.

Aulapalvelu

Työ on asiakkaan tiloissa tapahtuvaa aula- ja vastaanottopalvelua koostuen esimerkiksi vieraiden vastaanottotyöstä, puhelinvaihteen hoitamisesta postituksesta, kulunvalvonnasta ja avainten hallinasta.

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskoulutus antaa työntekijälle perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Tavoitteena työturvallisuuskoulutuksella on parantaa yhteisten työpaikkojen turvallisuutta.

Tulityökorttikoulutus

Tulitöiden turvallisuuskoulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tulityöhön liittyvistä riskeistä, ennaltaehkäistä vahinkoja ja opettaa oikeaa toimintaa mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Alkusammutuskoulutukset

Koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen, kesto yhteensä kaksi tuntia. Sammutusharjoitus sisältää vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia.

Hätäensiapu

Hätäensiavulla pyritään estämään potilaan menehtyminen eli turvaamaan loukkaantuneen hengitys, verenkierto ja tajunta siihen asti, kunnes ammattiapua saadaan paikalle.

Defibrillaattorin käyttökoulutukset

– Elottomuuden tunnistaminen
– Hätäilmoituksen tekeminen
– Maallikkodefibrillaattorin käyttö yhdistettynä painelu-puhalluselvytykseen
– Defibrillaattorin toimintaperiaatteet
– Käytännön harjoitukset

Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyssä kierretään kiinteistön tilat ja tehdään havaintoja työpaikan riskeistä ja vaaranpaikoista.

Poistumisharjoitukset

Poistumisturvallisuuskoulutuksessa varmistetaan henkilöstön oikea toiminta tulipaloissa tai muissa kiireellistä poistumista edellyttävissä vaaratilanteissa.

Järjestyksenvalvojakoulutukset

Järjestyksenvalvojan peruskurssin tavoitteena on antaa sen hyväksytyksi suorittaneille valmiudet toimia järjestyksenvalvojana järjestyksenvalvojista annetun lain määrittämissä tilaisuuksissa.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi

Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojantoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset.

Voimankäytön lisäkoulutus

Koulutuksen voidaan ottaa järjestyksenvalvojat jotka ovat suorittaneet fyysisen voimankäytön perusteet sekä kaasusumuttimen käyttäjäkoulutuksen.

FEELSAFE – Turvallisuuspalvelut tarjoavat kokonaisvaltaiset turvallisuuspalvelut niin yrityksille, yhteisöille kuin yksityisille asiakkaille. Palvelumme kattavat kaiken aina suunnittelusta toteutukseen. Voimme kartoittaa yrityksen, kodin, vapaa-ajan asunnon tai julkisen tilan mahdolliset turvallisuuspuutteet ja teemme niistä asiakkaalle raportin ja toimintasuositukset puutteiden korjaamiseksi. Tarjoamme mm. turvakartoituksia, koulutuksia, hankimme kalustoa ja laitteistoa sekä koulutamme niiden käytössä.
Ota meidät avuksenne – teemme teille turvallisuusratkaisut ammattitaidolla.


Lisätietoja:
+358(0)45 106 0930
info@feelsafe.fi 

OTA YHTEYTTÄ!

Koulutuksemme

AULAPALVELU

Työ on asiakkaan tiloissa tapahtuvaa aula- ja vastaanottopalvelua koostuen esimerkiksi vieraiden vastaanottotyöstä, puhelinvaihteen hoitamisesta, postituksesta, kulunvalvonnasta, avainten hallinnasta sekä toimipaikkakohtaisista järjestelyistä ja yleisistä toimistotehtävistä.

JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTUS

Järjestyksenvalvojan peruskurssin tavoitteena on antaa sen hyväksytyksi suorittaneille valmiudet toimia järjestyksenvalvojana järjestyksenvalvojista annetun lain määrittämissä tilaisuuksissa.
Järjestyksenvalvojakoulutus toteutetaan sisäasiainministeriön vaatimusten mukaisesti. Peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea järjestyksenvalvojakorttia oman paikkakuntansa poliisilta. Järjestyksenvalvojakortti on voimassa 5 vuotta.

Koulutus kestää yhteensä 40 oppituntia (á 45 min) ja se sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua ja loppukokeen. Koulutus toteutetaan sopimuksen mukaan.

Opetuskielenä on suomi, mutta halutessasi voit suorittaa loppukokeen myös ruotsin kielellä.

JÄRJESTYKSENVALVOJA KERTAUSKOULUTUS

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus henkilöille, joiden järjestyksenvalvojakortin kortin voimassaoloaika on umpeutumassa.


Järjestyksenvalvojakortin voimassa pitämiseksi kortti on uusittava osallistumalla kertauskoulutukseen. Järjestyksenvalvoja voi osallistua kertauskoulutukseen 6 kuukautta ennen voimassaolon päättymistä tai viimeistään ennen kuin kortin voimassaolo päättyy.


Järjestyksenvalvojan kertauskurssin tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä. Koulutus toteutetaan sisäasiainministeriön määrittämien vaatimusten mukaan. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojantoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset.

ALKUSAMMUTUSKOULUTUS

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja.

Koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen, kesto yhteensä kaksi tuntia. Sammutusharjoitus sisältää vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia. Koulutettavan alaikäraja on 12 vuotta.

Alkusammutuskortti on todistus suoritetusta alkusammutuskoulutuksesta ja se on voimassa 5 vuotta kortin päiväyksestä. Kortti jaetaan koulutuksessa ja siihen on kirjattu kurssin päiväys, kortinhaltijan suku- ja etunimi sekä kurssinjohtajan allekirjoitus. Kurssinjohtaja tallentaa kurssitiedot jälkikäteen FeelSafen alkusammutusrekisteriin. Koulutettujen henkilötiedot (sukunimi, etunimi, henkilötunnus) kerätään ilmoittautumisen yhteydessä. Jos kortti tuhoutuu tai häviää, uuden voi tilata FeelSafen toimistolta (maksullinen).

DEFIBRILAATTORIN KÄYTTÖKOULUTUS

Sisältö:
– Elottomuuden tunnistaminen
– Hätäilmoituksen tekeminen
– Maallikkodefibrillaattorin käyttö yhdistettynä painelu-puhalluselvytykseen
– Defibrillaattorin toimintaperiaatteet
– Käytännön harjoitukset


Defibrillaattorin käyttökoulutuksen kesto on 2 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

POISTUMISHARJOITUS

Poistumisharjoitukset on tarkoitettu yritysten koko henkilöstölle.
Poistumisturvallisuuskoulutuksessa varmistetaan henkilöstön oikea toiminta tulipaloissa tai muissa kiireellistä poistumista edellyttävissä vaaratilanteissa.

HÄTÄENSIAPU

Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeä pelastavaa toimintaa. Hätäensiavulla pyritään estämään potilaan menehtyminen eli turvaamaan loukkaantuneen hengitys, verenkierto ja tajunta siihen asti, kunnes ammattiapua saadaan paikalle. Äkillisesti elottomaksi menneen potilaan painelu-puhalluselvytys on yksi hätäensiavun muoto, muita tärkeitä ovat verenvuodon tyrehdyttäminen ja tajuttoman kylkiasento sekä vierasesineen poistaminen hengitysteistä.

TURVALLISSUUSKÄVELY

Turvallisuuskävelyssä kierretään kiinteistön tilat ja tehdään havaintoja työpaikan riskeistä ja vaaranpaikoista.

Tulityökortti – ehkäise tulityöonnettomuudet

Tulitöiden turvallisuustutkinnon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tulityöhön liittyvistä riskeistä, ennaltaehkäistä vahinkoja ja opettaa oikeaa toimintaa mahdollisessa onnettomuustilanteessa.


Tulitöitä ovat esimerkiksi kipinöintiä aiheuttava hitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.


Tulityökoulutus sekä katto-ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016, jonka jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään sekä ns. perinteisiä tulitöitä että katto-ja vedeneristysalan tulitöitä.


Tutkinto edellyttää tulitöiden turvallisuuskurssin ja kurssikokeen suorittamista. Tulitöiden turvallisuuskurssi on taukoineen työpäivän mittainen koulutus (vähintään 8 h), joka sisältää teoriaosion, harjoitusosion ja tutkintokokeen.


Tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. SPEKin myöntämä tulityökortti on voimassa muissa Pohjoismaissa, ja pohjoismaisten palontorjuntaliittojen myöntämät tulityökortit hyväksytään vastaavasti Suomessa. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta.

Ota yhteyttä!

Pyydä tarjous tai kysy lisää palveluistamme!


[recaptcha size:compact]

Call Now Button Top